Tagirano sa strani jezici

Grupe polaznika talijanskog jezika

Mar 1, 2018 od     Nema komentara    Objavljeno u: Aktualno, Učenje za 3. dob

Članovi Matice koji su se u studenom i prosincu 2017. prijavili za tečaj talijanskog jezika, mogu početi s uplatama za tečaj. Pročitaj više »

Grupe polaznika engleskog jezika

Mar 1, 2018 od     Nema komentara    Objavljeno u: Aktualno, Učenje za 3. dob

Članovi Matice koji su se u studenom i prosincu 2017. prijavili za tečaj engleskog jezika, mogu početi s uplatama za tečaj. Pročitaj više »

Grupe polaznika engleskog jezika

Feb 7, 2017 od     5 komentara    Objavljeno u: Aktualno, Učenje za 3. dob

Članovi Matice koji su se u studenom i prosincu 2016. prijavili za tečaj engleskog jezika, mogu početi s uplatama za tečaj. Pročitaj više »

Grupe polaznika njemačkog jezika

Feb 7, 2017 od     Nema komentara    Objavljeno u: Aktualno, Učenje za 3. dob

Članovi Matice koji su se u studenom i prosincu 2016. prijavili za tečaj njemačkog jezika, mogu početi s uplatama za tečaj. Pročitaj više »

Grupe polaznika talijanskog jezika

Feb 7, 2017 od     3 komentara    Objavljeno u: Aktualno, Učenje za 3. dob

Članovi Matice koji su se u studenom i prosincu 2016. prijavili za tečaj talijanskog jezika, mogu početi s uplatama za tečaj. Pročitaj više »

Prijave za tečaj stranih jezika 2016/2017

Nov 14, 2016 od     2 komentara    Objavljeno u: Aktualno, Učenje za 3. dob

Prijave za tečajeve stranih jezika (engleski, njemački, talijanski) u Matici umirovljenika grada Rijeke započinju u ponedjeljak, 21.11.2016. Pročitaj više »