Drenaža jetre

Zlatno pravilo drenaže: ukoliko je organ za drenažu oštećen ili ima izravnu medikamentoznu terapiju, nije uputno raditi drenažu jer se poništavaju učinci terapije i dodatno se oštećuje organ. Pročitaj više »


Rispekt
Skip to content