Brinemo o vama

Prehrana (ručak) po povoljnoj cijeni  

Za članove Matice umirovljenika Rijeke koji imaju prihode do 475 EUR, Grad Rijeka osigurava ručak po povoljnoj cijeni. Ručak se poslužuje u Domu Crvenog križa na Pećinama.

Pravo se ostvaruje preuzimanjem bonova u Matici, uz predočenje članske iskaznice i zadnjeg odreska od mirovine. Bonovi se preuzimaju od 25. u mjesecu za sljedeći mjesec ili do 5. u mjesecu za tekući mjesec. Korisnici dobiju blok bonova za svaki dan u mjesecu, koji pri konzumaciji ručka trebaju predati na recepciji Doma.

Pri preuzimanju bonova za sljedeći mjesec, članovi su dužni vratiti blok od prethodnog mjeseca, zajedno s neiskorištenim bonovima.

 

Pravno savjetovalište

Besplatne pravne savjete daje pravnica u Matici umirovljenika grada Rijeke od ponedjeljka do petka, od 8-11 sati u klubu Centar.

Pravnica savjetuje kako se ostvaruju prava i rješavaju administrativni problemi oko pripreme ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju. Pravnica upućuje umirovljenike prema ustanovama i osobama koje im mogu pomoći.

Volontiranje

Matica ima bogat volonterski program. Naši najistaknutiji volonteri su predsjednici klubova. Osiguravaju kvalitetnu povezanost klubova s Maticom i brinu se da članovi klubova budu obaviješteni o aktivnostima u Matici. Oni su i organizatori brojnih aktivnosti u svojim klubovima.

U 2010. godini predsjednik kluba Srdoči  Luka Vuković dobio je nagradu Volonter godine za područje grada Rijeke, a osam godina kasnije isto je priznanje za doprinos razvoju volonterskog duha dobila i Željana Talijan iz kluba Srdoči.

U 2022. godini, nominirana je volonterka kluba Centar, gđa. Emina Bašić koja je ujedno i proglašena volonterkom godine 2022.

Rad volontera u Matici uređen je Zakonom Republike Hrvatske o volontiranju i Pravilnikom Matice o volontiranju.

Svjesni smo i potreba drugih organizacija pa se uvijek odazivamo na volonterske akcije i rado pomažemo onima kojima je pomoć potrebna. Naše akcije uglavnom se odnose na uređenje okoliša, pri čemu smo najviše surađivali s dječjim vrtićima na području Rijeke.

Želite li iskoristiti svoje slobodno vrijeme kako biste pomagali drugima, uključite se u volonterski program Matice umirovljenika Rijeke. Za to je potrebno osobno se prijaviti u Maticu i ispuniti obrazac koji će nam sugerirati na kojim poslovima želite biti angažirani. Obrazac možete ispuniti i OVDJE.

Skip to content