Savjeti stručnjaka (socijalno pravna zaštita)

Komunikacija s osobama starije životne dobi

Svakodnevno se susrećemo sa starijim osobama, bez obzira na to je li to netko blizak unutar naše obitelji ili osobe koje sretnemo u prolazu. Od njih možemo mnogo naučiti zbog njihova velikoga životnog iskustva. No pitanje je kolika je zdravstvena pismenost osoba starije životne dobi i kako im možemo pomoći da ostvare bolju komunikaciju sa zdravstvenim djelatnicima. Danas se najviše informacija dobiva korištenjem interneta. Iako često mislimo da se osobe starije životne dobi ne znaju služiti internetom te da su nezainteresirane za učenje, trebali bismo ih zainteresirati i educirati. Time bismo omogućili osobama starije životne dobi pristup provjerenim informacijama o zdravstvenom problemu te značajno povećali njihovu zdravstvenu pismenost.

Mogli bismo ih uputiti i na gledanje televizijskih emisija o zdravlju što bi značajno poboljšalo razumijevanje određenih zdravstvenih pojmova. Poticati osobe starije dobi da pitaju o svom zdravlju Osobe starije životne dobi treba poticati da pitaju zdravstvene djelatnike sve ono što im nije jasno u vezi s njihovim zdravstvenim stanjem kako bi smanjile zabrinutost i pogrešna stajališta u vezi sa svojom bolešću. Važno je napomenuti da se zdravstveni djelatnici često služe stručnim terminima koji su nerazumljivi općoj populaciji te i mlađi ljudi često imaju poteškoća s razumijevanjem svoga stanja i preporuka. Stoga nitko ne bi trebao osjećati strah ili nelagodu, dodatno pitati o svojoj bolesti i tražiti pojašnjenja. Kako kod svih osoba tako i kod osoba starije životne dobi možemo naići na određene prepreke u komunikaciji. Važno je procijeniti opće stanje osobe, odnosno ima li problema sa sluhom, vidom ili neke druge poteškoće te, uzimajući to u obzir, odabrati prikladan način komunikacije koji može biti i u pisanom i u govornom obliku. Uz usmeno davanje informacija potrebno je uvijek dati i pisane informacije koje mogu biti i u obliku brošura kako bi izgledale zanimljivije i kako bi se osobe u svakom trenutku mogle prisjetiti onoga što im je savjetovano. Svaka je osoba individua i treba joj pristupati na taj način. Ne smijemo misliti da se sve osobe određene životne dobi ponašaju jednako te da razumiju na jednak način. Komunicirati treba na način da budemo okrenuti prema osobi s kojom razgovaramo, da imamo dovoljno vremena za komunikaciju i da dopustimo osobi da pita sve ono što je zanima. Provjeriti razumijevanje Na kraju komunikacije potrebno je zamoliti osobu da ponovi ono što smo joj rekli kako bismo procijenili je li sve razumjela i zapamtila. Iako neverbalnu komunikaciju ne možemo jednostavno kontrolirati, bitno je osvijestiti je i pokušati je primijeniti na pravilan način. Ako nam se neverbalna komunikacija, odnosno govor tijela ili izraz lica ne poklapaju s onime što govorimo, osoba će to prepoznati i imat će manje povjerenja u ono što govorimo.

Stručni termini često nerazumljivi Stručni termini često su nerazumljivi za cjelokupnu populaciju pa je od velike važnosti provjeriti razumijevanje. Ako neki pojam nije jasan, valja ga objasniti na razumljiv način. Komunikacija bi trebala biti ugodno iskustvo za obje osobe koje u njoj sudjeluju i omogućiti obostrano učenje i napredak.

Pišu Matea Mijac, studentica preddiplomskoga stručnog studija sestrinstva Fakulteta zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci i Barbara Malašević, bacc. med. techn., mag. nutr. clin.

Preuzeto sa: https://zzjzpgz.hr/narodni-zdravstveni-list/nzl-tekuca-godina/ozujak-travanj-2023/ , NARODNI ZDRAVSTVENI LIST dvomjesečnik za unapređenje zdravstvene kulture, Nastavni ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE U SURADNJI SA HRVATSKIM ZAVODOM ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZA IZDAVAČA doc.dr.sc. Željko Linšak, dipl.sanit.ing.

 

 

Najava projektnih aktivnosti – Projekt „Učim. Hodam. Osjećam.“

Projekt „Učim. Hodam. Osjećam.“ Osnaženje kapaciteta i povećanje kvalitete usluga. Najava jesenskih aktivnosti.

Pročitaj više »

Projekt „Učim. Hodam. Osjećam.“ – Usluga socijalnog mentorstva za starije osobe

Matica umirovljenika grada Rijeke zajedno sa svojim partnerima, Maticom umirovljenika Hrvatske i Klubom športske rekreacije Gorovo, u sklopu projekta „Učim. Hodam. Osjećam.“ (UP.04.2.1.11.0094) provodi aktivnost pružanja usluga socijalnog mentorstva za starije osobe. Ukupna vrijednost projekta iznosi 338.008,45 kn, a sufinancira ga Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i državni proračun Republike Hrvatske.

Socijalno mentorstvo je inovativan model rada u sustavu socijalne skrbi koji je usmjeren na pojedince u riziku od socijalne isključenosti a u sklopu projekta će se provesti mentoriranje za osobe starije životne dobi koji su u riziku od socijalne isključenosti i siromaštva.

Usluga podrazumijeva mentorski i suradnički odnos socijalnog mentora i mentorirane osobe s ciljem osiguravanja stručne podrške starijim osobama za kvalitetno socijalno uključivanje u lokalnu zajednicu i snalaženje u novom normalnom.

Socijalni mentor će kroz sustavni rad pomoći starijoj osobi u ostvarivanju ljudskih, pravnih i financijskih prava pri uključivanju i konzumiranju javnih i socijalnih  usluga u zajednici.

Tijekom projekta se planira uključivanje 9 starijih osoba u sustav mentoriranja, a prednost pri uključivanju će imati osobe iznad 75 godina, lošijeg imovinskog statusa i osobe narušenog zdravlja.

Za sudjelovanje u projektnim aktivnostima obratite se na telefon 051/212-109, e-mail penzici.ri©gmail.com ili dođite osobno u Kružnu 5.

 

plakat-A3_v6_page-0001-600x849.jpg (600×849)

Projekt “Učim. Hodam. Osjećam.”

Matica umirovljenika grada Rijeke zajedno s partnerima, Maticom umirovljenika Hrvatske i Klubom športske rekreacije Gorovo od 21. ožujka 2022. godine do 21. ožujka 2023. godine provodi novi projekt pod nazivom „Učim. Hodam. Osjećam.“ (UP.04.2.1.11.0094).

 

Ukupna vrijednost projekta iznosi 338.008,45 kn od čega 287.307,18 kn sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda, a 50.701,27 kn sufinancira državni proračun Republike Hrvatske .

Projektom se razvijaju kvalitetne aktivnosti za rješavanje potreba starijih osoba u uključivanju u lokalnoj zajednici s naglaskom na povećanje kapaciteta umirovljeničkih udruga te dostupnost usluga. Tijekom projekta će se uključiti 15 predstavnika prijavitelja i partnera koji će povećati kapacitete pokretanja socijalnog mentorstva dok će se za 50 umirovljenika i osoba starije životne dobi osigurati informatičko opismenjavanje, radionice i predavanja te socijalno mentorstvo.

Osim jačanja kapaciteta prijavitelja i partnera, kroz projekt će se provesti i sljedeće aktivnosti:

  • Edukacija o socijalnom mentorstvu
  • Dnevni boravak za korisnike
  • Mala škola korištenja pametnih uređaja
  • Predavanja i radionice emocionalne podrške
  • Nordijsko hodanje.

Za sudjelovanje u projektnim aktivnostima obratite se na telefon 051/212-109, e-mail penzici.ri©gmail.com ili dođite osobno u Kružnu 5.

Efekti usmjerenosti na vlastiti izgled

Starenje je prirodna i neizbježna pojava, prihvaćanje te činjenice i promjena koje ono sa sobom nosi olakšava život. Pročitaj više »

Efekti stereotipa o starenju na ponašanje starijih osoba

Ageizam (eng. age = dob; eng. ageizam = dobizam) se opisuje kao negativni stavovi prema starijim odraslim osobama i nedostatak znanja o starenju, što za sobom povlači izrazito pesimističnu sliku starijih odraslih osoba i procesa starenja.

Pročitaj više »

Skip to content