Impressum

Internetska stranica “Penzići Rijeka” razvijena je u okviru EU projekta EGOV4U.

Nakladnik: Grad Rijeka, Korzo 16
Za nakladnika: Tatjana Perše, voditeljica projekta EGOV4U
Grafičko oblikovanje i razvoj: Goran Grudić
Sadržajno oblikovanje: Kristina Dankić, Petar Nikolić i Dajana Bilen
Lektura: Gordana Ožbolt
Uredništvo i administracija: Dajana Bilen, Rosana Stanić i Katarina Banov (Matica umirovljenika grada Rijeke)

Telefon/Faks:+385 51 212 109
E-mail: penzici.ri@gmail.com 

Stručna podrška: Goran Grudić, Kristina Dankić, Ivica Nikolac, Smiljana Radović (Grad Rijeka)

ISSN: 1848-4883

Powered by WordPress.

© Copyright, Grad Rijeka 2012.

Skip to content