Prijem u dom

Za sve informacije o prijemu u dom, obratite se socijalnim radnicima na: 051/612-288 ili 051/612-137.