Aktualno

Klubovi za starije osobe

Aug 3, 2011 od     Nema komentara    Objavljeno u: Aktualno

U Rijeci djeluje šest klubova za starije osobe koji su locirani tako da zadovoljavaju potrebe starijeg građanstva prema naseljenosti određenih dijelova grada. Klubovi starijih osoba: “Belveder-Kozala”, “Bulevard”, “Pećine”, “Potok”, “Vežica” i “Zamet” dio su sustava vaninstitucijske skrbi Doma za starije i nemoćne osobe “Kantrida” Rijeka.

Kroz raznovrsne aktivnosti klubovi, potiču dobrovoljni rad, pomoć i samopomoć grupnim oblicima rada. Ovaj oblik skrbi ima ulogu primarne prevencije problema u starosti, sprječava društvenu izolaciju i razvijanje depresije. Klubovi su sredina u kojoj članovi mogu boraviti svaki dan u miru i vedrini i zadovoljiti interese prema osobnim potrebama, sudjelovati u društvenom životu aktivno i kreativno.

Usluge i aktivnosti:
– savjetovalište
– zdravstvena tjelovježba
– mjerenje tlaka i šećera
– prehrana za članove
– pučka kuhinja
– posluživanje bezalkoholnih napitaka
– usluge geronto-domaćice
– radno-okupacione aktivnosti
– kreativno-zabavne aktivnosti i dr.

Zbivanja u Domu

Aug 3, 2011 od     Nema komentara    Objavljeno u: Aktualno

VANREDNE AKTIVNOSTI – LIPANJ 2011. g.

07.06.2011.
u 10,00 sati
U ORGANIZACIJI SAVJETA ZA ZDRAVSTVO GRADSKOG OGRANKA, SDP RIJEKA ORGANIZIRA PREDAVANJE O HIPERTENZIJI – POVIŠENI TLAK
PREDAVAČ DR. PAČEVSKI GORAN
12.06.2011.
u 10,30 sati
OBILJEŽAVANJE BLAGDANA DUHOVA I DOMSKE KAPELICE
SVETA MISA PREDVODIT ĆE SE U PRATNJI CRKVENOG ZBORA MLADIH «JELENJE»
14.06.2011.
u 18,30 sati
FOLKLORNA GRUPA KUD «ZVIR», JELENJE
15.06.2011.
u 10,30 sati
POVODOM OBILJEŽAVANJA ZAŠTITNIKA GRADA RIJEKE- SVETOG VIDA,
NASTUPA MJEŠOVITI PJEVAČKI ZBOR HRVATSKE ČITAONICE «TRSAT» I DRAMSKA DRUŽINA «PODVEŽICA»
16.06.2011.
u 10,00 sati
NASTUPI DJEČJEG ZBORA «CUNNOR HOUSE SCHOOL» I GUDAČKI KVARTET IZ VELIKE BRITANIJE

Obilazak Klubova starijih osoba Doma Kantrida

Aug 1, 2011 od     Nema komentara    Objavljeno u: Aktualno

Cilj posjeta je bio upoznati se lokacijom i prostorijama Klubova te provesti početnu analizu za smještaj kompjutera koji će se postaviti u klubovima, upoznati predsjednike i tajnike klubova i njihove aktivnosti.

Skip to content