Besplatni informatički tečajevi

Oct 18, 2022 od     Nema komentara    Objavljeno u: Aktualno, Učenje za 3. dob

Krenuo je novi ciklus informatičkih tečajeva u Centru tehničke kulture, prijave su u tijeku.

Otvorene su prijave za novi ciklus besplatnih informatičkih tečajeva Grada Rijeke za ciljane skupine građana. Novi ciklus besplatnih informatičkih tečajeva namijenjen je umirovljenicima, umirovljenim hrvatskim braniteljima, korisnicima socijalnog programa Grada Rijeke, osobama s posebnim potrebama kao i kućanicama starijim od 55 godina, a održavat će se u Centru tehničke kulture (Školjić 6) u trajanju od 20 školskih sati.

Osobe koje se prijavljuju na novi ciklus informatičkih tečajeva moraju imati prebivalište na području Grada Rijeke, a prijaviti se mogu pozivom na telefon 327-155, svakog radnog dana od 9 do 16 sati do popune grupa. Broj polaznika po grupama je od 8 do 12 osoba, dok je ukupan broj polaznika u ovom ciklusu besplatnog informatičkog tečaja ograničen na 67.

Osobe koje nakon zaključenja prijava budu izabrane kao potencijalni kandidati, prilikom upisa u tečaj trebaju donijeti potrebnu dokumentaciju (dokaz statusa). O početku rada njihove grupe, polaznici će naknadno biti telefonski obaviješteni.

Dokumentacija koju treba priložiti prilikom upisa:

  • umirovljenici moraju priložiti odrezak od mirovine
  • osobe s invaliditetom jedno od navedenih rješenja: rješenje nadležnog tijela o invaliditetu; rješenje nadležnog tijela o pravu na invalidsku mirovinu zbog opće nesposobnosti za rad; rješenje o pravu na novčanu naknadu za tjelesno oštećenje; rješenje o pravu na osobnu invalidninu i nalaz specijalističkog pregleda o postojanju tjelesnog oštećenja; članska iskaznica udruge osoba s invaliditetom ili teže bolesnih osoba
  • branitelji moraju priložiti potvrdu nadležnog tijela o statusu branitelja/stradalnika rata,
  • korisnici socijalnog programa Grada Rijeke moraju priložiti rješenje o ostvarivanju prava iz Odluke o socijalnoj skrbi
  • kućanice (dobna skupina 55 godina i više) moraju donijeti potvrdu HZZO-a za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Grad Rijeka putem Zavoda za informatičku djelatnost organizira tečajeve informatičkog obrazovanja za ciljane skupine građana od 2005. godine koje je do sada završilo preko 4000 polaznika.

 

Tekst preuzet sa: www.ctk-rijeka.hr

 

Link: http://ctk-rijeka.hr/hr/kreće-novi-ciklus-besplatnih-informatičkih-tečajeva-grada-rijeke-za-ciljane-skupine-građana

Nema komentara. Budi prvi!

Ostavite Vaš komentar!

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Skip to content