Imate li pravo na socijalnu pomoć?

Dec 18, 2013 od     Nema komentara    Objavljeno u: Aktualno, Socijalno-pravna zaštita

U Gradu Rijeci je predstavljena nova aplikacija pomoću koje će građani moći saznati na koja prava iz socijalnog programa imaju pravo. Putem jednostavnog web sučelja i bez potrebe registracije, aplikacija vodi korisnika kroz ciljana pitanja i unaprijed ponuđene odgovore i daje točnu i preciznu informaciju o tome koja prava može ostvariti na temelju Odluke o socijalnoj skrbi Grada Rijeke. Riječ je o anonimnom upitniku za određivanje vrsta pomoći prema uvjetima socijalnog programa Grada Rijeke. Popunjavanjem osnovnih osobnih podataka, uvjeta stanovanja i podataka o prihodu dobivaju se informacije o mogućim pomoćima, kao i detaljne upute o potrebnoj dokumentaciji i načinu predaje zahtjeva za korištenjem mjera iz Socijalnog programa Grada Rijeke.

Socijalni konferencija Socijalni prezentacija

Autorica koncepta i teksta web stranice je Kristina Dankić, savjetnica u Odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke,  a stranicu je programirao Ivan Rukavina iz Zavoda za informatičku djelatnost Grada Rijeke. Dizajn potpisuje Mauricio Ferlin u suradnji s Informatikom Mihelac, a doprinos razvoju aplikacije dali su i predstavnici udruga osoba s oštećenjima vida i sluha.

Na temelju odgovora koje korisnik daje na neophodna pitanja, dobiva se personalizirana informacija o tome koje oblike pomoći može ostvariti i na koji način i gdje.

Aplikacija će biti trajno dostupna na portalu Grada Rijeke kao e-usluga, a može joj se pristupiti preko linka: https://e-usluge.rijeka.hr/SocijalniProgram. Radi se o još jednom kanalu komunikacije Grada s građanima s obzirom da ih sve više koristi informatičku tehnologiju.  Internet stranica sadrži uvodni dio i opis aplikacije s uputama za korištenje te 26 bazičnih pitanja i dodatna pitanja za članove obitelji korisnika.

Godišnje za razne oblike socijalne pomoći građanima Grad izdvaja oko 30 milijuna kuna, od čega oko 10 milijuna kuna sukladno zakonskim obvezama, a ostalih 20 milijuna kako bi se osigurao spomenuti nadstandard. Isto tako, Grad s oko 20 milijuna kuna godišnje financira gradske ustanove i udruge iz područja (psiho)socijalne zaštite i zaštite zdravlja. Tako, za sve navedene mjere socijalne politike Grad Rijeka godišnje izdvaja oko 50 milijuna kuna.

Socijalni konferencija

Nema komentara. Budi prvi!

Ostavite Vaš komentar!

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Skip to content