Institut skrbništva

Zapitali ste se da li starije i bolesne osobe uživaju kakvu zaštitu u pogledu raspolaganja novcem, imovinom te svojim osobnim stanjem? Za to postoji institut skrbništva…

Šta je skrbništvo?

Institut skrbništva u Republici Hrvatskoj uređen je Obiteljskim zakonom, a definira ga kao oblik zaštite maloljetnih osobe bez odgovarajuće roditeljske skrbi i punoljetnih osoba koje nisu sposobne brinuti o sebi i osobe koje nisu iz drugih razloga u mogućnosti štititi svoja prava i interese.

Skrbništvo za punoljetne osobe podrazumijeva skrbništvo nad osobama lišenim poslovne sposobnosti.

Postupak radi lišenja poslovne sposobnosti može pokrenuti sud po službenoj dužnosti, centar za socijalnu skrb, bračni drug osobe prema kojoj se provodi postupak, njezini krvni srodnici u ravnoj lozi, a u pobočnoj lozi do drugog stupnja.

Centar za socijalnu skrb, dok postupak lišavanja traje, štićeniku imenuje tzv. posebnog skrbnika.

Sud će u izvanparničnom postupku, osobu koja se zbog duševnih smetnji ili drugih razloga nije u mogućnosti brinuti o svojim pravima, potrebama i interesima, ili koja ugrožava prava i interese drugih osoba, lišiti poslovne sposobnosti u tom djelu, međutim nije moguće lišenje poslovne sposobnosti u cijelosti. Prije donošenja takvog rješenja, sud će osobu uputiti na vještačenje od strane doktora vještaka određene grane medicine, te će sukladno tome donijeti odluku u kojoj će odrediti radnje i poslove koje osoba nije u mogućnosti samostalno poduzimati u odnosu na osobno stanje i imovinu.

Radnje i poslovi koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti  i koji se odnose na osobno stanje su davanje izjava ili poduzimanje radnji koje se odnose na promjenu imena, sklapanje i prestanak braka, roditeljstvo, odluke o zdravlju, mjestu prebivališta i boravišta, zapošljavanju i drugo, osim ako Zakonom nije drugačije propisano.

Radnje i poslovi koje osoba nije sposobna samostalno poduzeti i koje se odnose na imovinu su raspolaganje i upravljanje imovinom, plaćom i drugim stalnim novčanim primanjima (mirovina), osim ako Zakonom nije drugačije određeno.

Sud može rješenjem odrediti točan novčani iznos do kojeg osoba može samostalno raspolagati i upravljati, dakle bez skrbnika.

Nadležan Centar za socijalnu skrb, dužan je u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti rješenja suda kojim je osobu lišio poslovne sposobnosti, donijeti rješenje o  stavljanju pod skrbništvo i imenovati joj skrbnika.

 

Obveze skrbnika

Skrbnik je dužan savjesno se brinuti o osobi, pravima, obvezama i dobrobiti štićenika.

Skrbnik je dužan jednom godišnje od doktora obiteljske medicine pribaviti liječničko mišljenje o stanju štićenika, s obzirom na razlog lišavanja, a svakih 6 mjeseci dostaviti nadležnom Centru za socijalnu skrb skrbničko izvješće o svom radu i stanju štićenikove imovine.

Prestanak skrbništva

Sud može u izvanparničnom postupku odlučiti da osobi koja je bila lišena poslovne sposobnosti, bude smanjen opseg lišenja poslovne sposobnosti ili da joj se poslovna sposobnost vrati.

Skrbništvo nad punoljetnim osobama prestaje kada rješenje o vraćanju poslovne sposobnosti bude pravomoćno ili kada štićenik umre.

Tko može biti skrbnik

Zakon razlikuje neposredno i posredno skrbništvo. Neposredno skrbništvo podrazumijeva kada je skrbnikom imenovan netko od djelatnika Centra, a posebno skrbništvo podrazumijeva kada je skrbnikom imenovana fizička osoba temeljem rješenja o stavljanju pod skrbništvo. Skrbnikom se može imenovati osoba koja ima osobine i sposobnosti za obavljanje skrbništva i koja na to pristane. Skrbnikom ne može biti osoba koja je lišena poslovne sposobnosti, koja je lišena prava na roditeljsku skrb, čiji su interesi u suprotnosti s interesima štićenika, od koje se, s obzirom na njezine osobine, ne može očekivati da će savjesno obavljati dužnosti skrbnika, s kojom je štićenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju, s čijim je bračnim drugom štićenik sklopio ugovor o doživotnom uzdržavanju.

 

 

 

 

 

Nema komentara. Budi prvi!

Ostavite Vaš komentar!

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Skip to content