Izvještaj o radu Kluba Srdoči u 2013. godini

Koje se aktivnosti nude članovima Kluba Srdoči?

Sa željom promoviranja aktivnosti Klubu Srdoči, predsjednik Kluba Luka Vuković predstavlja vam izvještaj o radu Kluba u 2013. godini. Pogledajte što vam nude na Srdočima, posebno ako gravitirate tom dijelu grada.

IMG_0057

MATICA UMIROVLJENIKA RIJEKA
K L U B – S R D O Č I
SRDOČI 65
I Z V J E Š T A J
o radu i aktivnostima članova Kluba u 2013. godini

Sukladno našim trajnim programskim opredjeljenjima pa tako i u 2013. godini, osnovni cilj naših programskih aktivnosti bio je usmjeren na održavanje i jačanje osobnog mentalnog i fizičkog zdravlja članica i članova te kroz volontersko-kreativne i druge aktivnosti sudjelovanje u humanitarno-socijalnoj solidarnosti prema bolesnim i nemoćnim.

Osnove naših programskih aktivnosti temeljile su se na programskim aktivnostima Matice umirovljenika Grada Rijeke, «Strategije zdravog starenja» iz projekta «Rijeka-zdravi grad», te aktivnostima i tekućim zadacima sukladno „Poslovniku o unutarnjem ustrojstvu i načinu funkcioniranja Kluba Srdoči “.

Na tom tragu nastojali smo da pojedine aktivnosti usmjeravamo i prilagođavamo dobnoj, spolnoj i samačkoj strukturi, zatim zdravstvenim podobnostima, iskazanim potrebama i sklonostima članica i članova te primjereno prostornim i materijalnim uvjetima.

Kao i u prethodnim godinama, i u 2013.god. najintenzivnija-svakodnevna okupljanja i druženja naših članica i članova odvijala su se u prostorijama Kluba uz društveno-zabavne igre (šah, kartanje, pikado, tombola…) čitanjem dnevnog tiska i druge pisane literature, praćenjem TV programa, surfanje na kompjuteru te druženje u kreativnim aktivnostima (lutkarstvo, keramika, decoupage…) ili druženje uz ugodne razgovore i osvježavajuću ponudu čajne kuhinje.

Uz ove redovne i svakodnevne aktivnosti u prostorijama Kluba, ostvarene su i brojne druge aktivnosti koje su povremenog i privremenog karaktera, a takođe su imale za cilj snaženje mentalnog i fizičkog zdravlja članica i članova našeg Kluba, a to su:

– aktivnosti na planu prevencije i edukacije,
– sportsko-rekreativne aktivnosti,
– aktivnosti na planu zabave, kulture i tradicije,
– humanitarno-socijalne aktivnosti,
– eko i druga volonterske aktivnosti te
– organizacijsko-kadrovske i tehničko-administrativne aktivnosti.

I. AKTIVNOSTI NA PLANU PREVENCIJE I EDUKACIJE :
1.1. Preventivnim pregledima i terapijskim tretmanima obuhvaćeno je ukupno 253 članova od toga:

– u 9 provedenih akcija mjerenja tlaka i šećera u krvi obuhvaćeno je 138 članova,
– u 22 realizirane akcije masaže tijela obuhvaćeno je 115 članova.

1.2. Na 11 organiziranih tematskih predavanja (tribinama), među kojima i predavanja o zdravlju i načinu zdravog življenja, prisustvovalo je ukupno 172 članova
– 05.02. u Gradskoj vijećnici predavanju i praktičnim vježbama iz
traumatologije 12 članove,
– 15.02. u prostorijama Kluba na predavanju Dr. Jelića na temu
„Značaj imunološkog sustava za zdravlje“, 36 članova,
– 16.02.u M.O Srdoči na predavanju i praktičnim vježbama ukrašavanje torti 19 članica,
– 28.02. u Gradskoj vijećnici u organizaciji Sveučilišta Rijeka i udruge
žena „Nada“ na temu „Mamografija-zdravstveni i etički aspekt“
odslušalo je 5 članica,
– 13.05. na predavanju i pripremi tekstova za WEB stranicu
u prostorijama Kluba sudjelovalo je 12 članova,
– 29.09. na „Svjetski dan srca“ vježbama na otvorenom (Korzo) 8 članova,
– 29.09. u Gradskoj vijećnici predavanju na temu „Zrnce za znanje i
Zdravlje“ 17 članova,
– 12.10. u Gradskoj vijećnica predavanju na temu „Prevencija raka“ 8 članova,
– 14.11. u Gradskoj vijećnici predavanju na temu „Zlatne godine“ 17 članova,
– 28.11. u M.O. Srdoči na predavanju o „Energetska učinkovitost“ 27 članova,
– 12.12. u Gradskoj knjižnici na predavanju na temu „Štednjom do
financijske neovisnosti“ 11 članova.

Edukacija Klub Srdoči

II. SPORTSKO-REKREATIVNE AKTIVNOSTI:

Na tragu održavanja i snaženja fizičkog zdravlja, sportsko-rekreativne aktivnosti obuhvatile su izletničko – šetničku rekreaciju i zabavu te sportsko-rekreativna takmičenja:

2.1. U izletničko-šetničkim i drugim rekreacijama i zabavama sudjelovalo je ukupno 183 članova
na destinacijama:

– 28.02. u mjesto Tinjan u Istri, 50 članova,
– 16.04. izlet dolinom Gacke, 50 članova,
– 08.05. u mjesto Tinjan u Istri, 12 članova,
– 22.06. zajedno s Podružnicom antifašističkih boraca i antifašista M.O.Srdoči
upriličen je izlet i posjet spomen-obilježju stradalima u II. svjetskom
ratu na Tuhobiću, 21 članova,
– 27.06. izlet, Fužine i Ravna Gora, 50 članova,
– uz izletničko-šetničke rekreacije i zabave naši članovi za održavanje fizičkog zdravlja sve više se uključuju u planinarsko društvo „Transverzalac“, koje djeluje pri Matici umirovljenika Rijeka, te na besplatno plivanje na bazenu Kantrida.

P2280024

2.2. Sportsko-rekreativnim druženjima na natjecanjima u boćanju, pikadu, šahu i kartanju te na športskom poligonu (trčanju, preskakanju, ubacivanju lopte u koš, nabacivanju obruča na stožac, kuglanje, badmington i stolni tenis), sudjelovalo je 191 natjecatelja i to:

– u sportsko-rekreativnoj Ligi Matice umirovljenika Rijeke u pikadu, kartanju, boćanju i
šahu sudjelovalo je 15 naših članova u kojima su osvojili: u pikadu I., kartanju I. i III.,
šahu III. i boćanju IV. mjesto.
– 08.03. povodom Dana žena na turniru u Klubu umirovljenika Škurinje 11 članova,
– 12.04. na 7.Olimpijadi P.G.Ž-e u Malom Kartecu na otoku Krku 12 članova,
– 17.05. na 8. Olimpijadi P.G.Ž-e u Opatiji sudjelovalo je 19 članova,
– 23.05. na turniru u M.O.Turnić 9 članova,
– 01.06. povodom Dana Sv. Vida u M.O. Srdoči 13 članova,
– 08.06. na turniru Udruge umirovljenika Kastav 11 članova,
– 13.06. na turniru pod nazivom „Da Kružna ne bude tužna“ 14 članova,
– 24.06. na turniru povodom Dana M.O. Škurinje 12 članova,
– 14.09. na turniru u M.O. Srdoči-Križevica 13 članova,
– 01.10. na turniru u Malom Kartecu na Krku 13 članova,
– 21.11. na turniru povodom Dana Sv. Nikole na Podmurvicama 14 članova,
– 07.12. na „Božićnom turniru“ u prostorijama Kluba Srdoči 20 članova,
– 14.12. na turniru u M.O. Turnić 15 članova.

Uz ova druženje kroz rekreaciju i zabavu na ovim turnirima, također su osvojena: brojna pohvale, priznanja,medalja te 7 zlatnih, 3 srebrena i 7 brončanih pehari za osvojena prva druga i treća mjesta u pojedinim disciplinama.

Božićni šah_2012

III. AKTIVNOSTI NA PLANU ZABAVE, KULTURE I TRADICIJE:

3.1. Prigodničarska okupljanja i druženja člamica i članova Kluba na glazbeno-zabavnim i drugim događanjima:

– 15.02. nakon edukativnog predavanja, a povodom blagdana „Valentinova“ za posjetitelje smo upriličili druženje uz glazbu i koktel,
– 07.03. na koncertu u Pomorskom i povijesnom muzeju „Hrvatsko-Tursko društvo Rijeka“,
– 07.03. povodom Dana žena u prostorijama Kluba za najstarije članice (80+) upriličena je zabava uz domjenak i podjelu cvijeća,
– 08.03. povodom obilježavanja Međunarodnog praznika Dana žena, petnaestak članica našeg Kluba, koje se bave kreativnim radom u sastavu kreativnih radionica „50+Rijeka zdravi Grad“ (lutkarstvo, keramika i decoupage) bile su, zajedno s ostalim članicama kreativnih radionica aktivne sudionice na upriličenom kulturno-zabavnom programu u Filodramatici, uz živu glazbu, izložbu svojih ručnih radova i modnu reviju,
– 25.05. po završetku Izvještajne Skupštine za članove Kluba upriličen je glazbeno-zabavni
program i domjenak,
– 29.05. u prostorijama Kluba za članove sportsko-rekreativnih sekcija i sudionike Lige Matice umirovljenika Rijeke upriličeno je koktel druženje i zabava,
– 14.09. povodom Dana M.O. Srdoči (Križevica) na upriličenoj glazbeno-zabavnoj večeri sudjelovali su brojni članovi kluba Srdoči,
– 20.12. u Klubu je organizirano predblagdansko druženje za članove i uzvanike uz živu glazbu i domjenak.

P2280017

3.2. U 2013.god. zapažen je povećani interes druženja članica i članova na besplatnim filmskim predstavama u ART i drugim kinima:

– 14.01. film „Vila“,
– 24.01. film „Moderno Cantabele“,
– 31.01. film „Shun Li i Pjesnik“,
– 09.03.“Tražeći gospodina Goodbra“
– 20.09. „Slučaj T. Gala“,
– 12.10. „Uspavano ljepotica“,
– 20.11. „Ben-Hur gladijator“ ,
– 17.12.-21.12. Festival filmova o socijalnoj tematici odgledalo je tridesetak članica i članova Kluba.

3.3. Ostala druženja članica i članova Kluba na kulturno-zabavnom planu u 2013.god. bile su posjete izložbama slika, crteža i ručnih radova kreativnih radionica:
– 08.03., 25.05., i 20.12. na izložbi ručnih radova kreativnih radionica „50+Rijeka zdravi Grad“ u Filodramatici,
– 12.11. na otvaranju izložbe „Suvremena fotografija u žarištu Srednje Evrope“ u galeriji Kortil,
– 18.12. u Muzeju moderne i suvremene umjetnosti na izložbi „Antologija krijumčarenja“ i
– 29.11. u galeriji Kortil na izložbi „Produkt dizajna“.

3.4. Članice i članovi našeg Kluba, zajedno s članicama i članovima Podružnice antifašističkih boraca M.O. Srdoči i u 2013.god. su sudjelovali u organiziranim komemoracijama na spomen obilježjima: Srdoči, Delta, Tuhobić i na spomen obilježju stradalim i nestalim u logoru Gans u Italiji.

IV. HUMANITARNO – SOCIJALNE AKTIVNOSTI:

4.1. Prije svega, nastojali smo da nove članove informiramo i animiramo sukladno Programu Odjela Gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb; gdje, kada i pod kojim uvjetima mogu ostvariti prava:
– subvencije (stanarine, struje, vode i druge…),
– participacije zdravstvenih usluga,
– participacije ili besplatnog gradskog prijevoza,
– novčanu pomoć za umirovljenike čija mirovina ne prelazi propisani limit.

4.2. Povodom prigodničarsko-humanitarnih posjeta oboljelim i invalidnim osobama u domovima i stacionarima i naše su članice zajedno s ostalim članicama kreativnih radionica „50+Rijeka zdravi Grad“ sudjelovale u humanitarno-socijalnim akcijama i donacijama.

4.3. U 2013.god. realizirali smo 12 kućnih posjeta oboljelim i nemoćnim članicama i članovima Kluba i tom prilikom im uručili poklon paket iz sredstava Kluba.

4.4. Vršili smo informiranje i animiranje članica i članova o mogućnosti popusta na proizvode i usluge kod mnogih privrednih i uslužnih subjekata s kojima je Matica umirovljenika Hrvatske zaključila Ugovor o popustima.

predblagdanski stol

V. EKO I DRUGE VOLONTERSKE AKTIVNOSTI:

5.1. Eko aktivnosti:
– 10 članova Kluba u 2013. god. je u dva navrata sudjelovalo u akcijama uređenja okoliša dječijeg vrtića „Mirta“ u M.O. Kantrida,
– 13 članova je u 2013.god. sudjelovalo u akcijama uređenja okoliša (čišćenje korova, lišća i snijega) u M.O. Srdoči.

5.2. Ostali oblici volontiranja:
– dvadesetak članica Kluba sudjeluju u kreativnom radu na izradi ručnih radova i njihovom izlaganju na humanitarni izložbama te njihovoj prodaji u humanitarne svrhe,
– pojedini naši članovi i u 2013.god. su sudjelovali na edukaciji članova Kluba za rad na kompjuteru,
– naš član je na volonterskoj osnovi i prošle godine u tri navrata sudjelovao u popisu inventara po Klubovima Matice umirovljenika Rijeka,
– u akciji „Da Kružna ne bude tužna“ 13.06. sedam naših članica i članova sudjelovalo je u izradi i prodaju kolača te pomoći u organizaciji i realizaciji same akcije,
– u akciji Crvenog križa „Solidarnost na djelu“ sudjelovalo je sedmoro naših članova.
– povodom Novogodišnji blagdana u akciji podjele poklon pakete predškolskoj djeci M.O. Srdoči sudjelovale su i naše četiri članice,
– izuzetno je bilo puno volontiranja na administrativno-tehničkim zadacima.

VI. ORGANIZACIJSKO – KADROVSKE I ADMINISTRATIVNE AKTIVNOSTI:

6.1. Zadaci na planu informiranja i animiranja obuhvaćali su:
– pisanje, umnožavanje i distribuiranje materijala (izvještaji, programi, poslovnici,
pozivi i dr.) za sjednicu Izvještajne Skupštine i njenih izvršnih organa,
– pisanje, umnožavanje i distribuiranje obavijesti o akcijama koje su slijedile,
– pisanje i objavljivanje (na oglasnoj ploči, tiskovnim i elektronskim medijima) informacija
o rezultatima provedenih aktivnosti,
– predsjednik Kluba aktivno je sudjelovao u natjecanju „NAJ-ONLINE PENZIĆI“ u kojem
je osvojio „POSEBNO PRIZNANJE“ za napisanu najbolju foto priču te za ostale napisane
brojne druge tekstove, za Klub je osvojio novčanu nagradu u vrijednosti od 500 kuna.

6.2. O brojnosti i dinamičnosti organizacijsko-kadrovskih i administrativnih aktivnosti, uz ostale,
govore i ovi podaci:

– u 2013.god. primljeno je 52 novih članova Kluba,
– održano je 12 sjednica Izvršnog odbora Kluba na kojima su razmatrane i dogovarane
sve značajnije aktivnosti članova Kluba,
– na 8 radno-stručnih sastanaka predstavnika Klubova i Matice umirovljenika Rijeka,
razmatrana je i dogovarana realizacija zajedničkih programskih aktivnosti,
– 6 radno-stručnih sastanaka s predstavnicima Vijeća M.O. Srdoči, Osnovne škole Srdoči, vrtića „Mirta“te Podružnicom antifašističkih boraca i antifašista M.O. Srdoči, na kojima smo pripremali i realizirali dogovorene zajedničke akcije.

P4190099

VII. ZAKLJUČAK

Iz prikazanih pokazatelja u ovom Izvještaju vidljivo je da su aktivnosti članova Kluba
bile brojne, raznovrsne i dinamične. One su pokazatelj entuzijazma i puno uloženog
volonterskog rada brojnih članova i Izvršnih organa Kluba, ali i dobre suradnje i podrške
Matice i Kubova umirovljenika, pojedinih institucija i ustanova Grada Rijeka, Mjesnog
odbora Srdoči i mnogih drugih na čemu se svima skupa iskreno zahvaljujemo i očekujemo
daljnju suradnju.
RIJEKA, 10.6.2014. PREDSJEDNIK KLUBA:

Luka Vuković

Nema komentara. Budi prvi!

Ostavite Vaš komentar!

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Skip to content