Natječaj za suradničko mjesto- Tajnik Matice

May 24, 2022 od     Nema komentara    Objavljeno u: Aktualno

Matica umirovljenika grada Rijeke raspisuje javni natječaj za izbor na suradničko mjesto Tajnik/ica Matice.

 • Tajnik Matice bira se iz ukupnog članstva Matice.
 • Mandat traje 4 godine i može se ponoviti, a obavlja sljedeće poslove i zadatke:
 • Zastupa Maticu.
 • Neposredno izvršava poslove i zadatke postavljene po: Skupštini i Izvršnom odboru.
 • Priprema materijale za potrebe Izvršnog odbora i Skupštine Matice.
 • Rukovodi radom trajno i povremeno zaposlenih te kontrolira izvršenje radnih zadataka istih.
 • Vodi evidenciju o: radu, plaćenih i neplaćenih dopusta i godišnjih odmora.
 • Vrši kontrolu dnevnog blagajničkog izvješća (stanje blagajne).
 • Vrši kontrolu uplata i isplata i verifikaciju platnih naloga.
 • Brine se o dostavi poziva za sjednice članovima/icama Skupštine i Izvršnog odbora.
 • Brine o pravovremenosti dostave obavijesti o prestanku važenja mandata u tijelima: Skupštine, izvršnog i nadzornog odbora Matice te određuje rok dostave podataka za novo predložene delegate. Rok dostave podataka ne može biti kraći od 60 dana od dana saziva Skupštine Matice.
 • Uz trajno i privremeno uposlene vodi elektroničku evidenciju članstva Matice.
 • Vodi brigu o pismohrani Matice, osobito u aktima trajne vrijednosti (Statut, pravilnici, odluke i evidencije).
 • Odgovara za pravilnost korištenja pečata Matice.
 • Pomaže u radu Predsjedniku/ci i Dopredsjedniku/ci.
 • Obavlja i druge poslove i zadatke u interesu Matice, ako ovim Statutom nije drugačije određeno.
 • Tajnik može primati naknadu za svoj rad, ako obavlja poslove i zadatke za potrebe Matice. Odluku o tome donosi Izvršni odbor.

 

Uvjeti:

 • Srednja škola
 • Viša ili prvostupanjska
 • Fakultet, akademija, magisterij, doktorat
 • Poznavanje rada na računalu,
 • Razvijene komunikacijske i organizacijske vještine.

 

Prednosti: samostalnost u obavljanju posla, sposobnost rada u timu, vještine planiranja i organizacije, empatičnost za starije osobe, snalažljivost, fleksibilnost i želja za učenjem, proaktivnost i poduzetnost, visoka informatička pismenost, sposobnost usmenog i pismenog izražavanja na hrvatskom i engleskom jeziku, poznavanje medija i rada na društvenim mrežama te stvaranje internetskog sadržaja. Poželjno iskustvo rada u organizaciji civilnog društva i na projektima.

 

U potpisanoj prijavi na natječaj pristupnici trebaju obvezno navesti osobne podatke: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu, životopis.

Uz prijavu, potrebno je priložiti:

 • životopis
 • dokaz o traženoj stručnoj spremi (diplome/svjedodžbe)
 • presliku osobne iskaznice       

Matica zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom. U slučaju neodaziva na zakazani termin prijava će se smatrati povučenom. Mjesečna naknada iznosi 1.500,00 kn neto, a isplaćuje se na žiroračun putem Ugovora o djelu. Tajnik/ica se bira na mandat od 2 godine uz probni rok od 3 mjeseca.
Rok za podnošenje prijava je 3. lipnja 2022. godine do 11,00 sati.

Prijave s prilozima podnose se osobno na adresu: Matica umirovljenika grada Rijeke, Kružna 5 od ponedjeljka do petka od 8,00-11,00 sati.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Matica zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

 

 

 

Nema komentara. Budi prvi!

Ostavite Vaš komentar!

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Skip to content