Podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 2013.

Nov 1, 2012 od     Nema komentara    Objavljeno u: Aktualno, Socijalno-pravna zaštita

Od 3. prosinca 2012. do 15. siječnja 2013. Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb Grada Rijeke zaprimat će zahtjeve građana za podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 2013. godini

(osim za redovne učenike srednje škole i studente kojima postojeće pravo vrijedi do kraja kolovoza/rujna 2013.). Zahtjevi uz prateću dokumentaciju podnose se radnim danom od 8.30 do 15.30 u šalter-sali Gradske uprave, Titov trg 3, šalter br. 5.

 • Potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke mogu ostvariti korisnici pomoći za uzdržavanje pri Centru za socijalnu skrb (jedan član kućanstva) i darivatelji krvi koji nisu u radnom odnosu (muškarci s 40 i više darivanja i žene s 25 i više darivanja). Dokumentacija za dokazivanje gradskog socijalnog uvjeta i uvjeta darivanja krvi:
  – osobna iskaznica (original na uvid ili preslika)
  – korisnici prava na pomoć za uzdržavanje – rješenje Centra za socijalnu skrb Rijeka o ostvarivanju prava na pomoć za uzdržavanje i potvrda o zadnjem primitku sredstava od Centra (originali na uvid i preslike)
  – darivatelji krvi – potvrda Gradskog društva Crvenoga križa Rijeka i potvrda o nezaposlenosti ili radnoj neaktivnosti (nezaposleni – evidencijski karton Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ovjeren u zadnja tri mjeseca; kućanice – potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju; umirovljenici – odrezak od mirovine za zadnji mjesec (originali na uvid i preslike).
 • Potpuno podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u cijelom tarifnom području  (1. do 4. zona) mogu ostvariti sve kategorije stradalnika iz Domovinskog rata te osobe s određenim vrstama tjelesnog oštećenja (slijepe osobe, gluhe osobe, osobe oboljele od cerebralne i dječje paralize, osobe oboljele od multiple skleroze, bubrežni bolesnici (dijalizirani i transplantirani) i osobe s tjelesnim oštećenjem organizma od 70 posto i više), koje nisu u radnom odnosu. Dokumentacija za dokazivanje gradskog posebnog uvjeta i uvjeta tjelesnog oštećenja:
  –  osobna iskaznica (original na uvid ili preslika)
  –  potvrda o nezaposlenosti ili radnoj neaktivnosti (nezaposleni – evidencijski karton Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ovjeren u zadnja tri mjeseca; kućanice – potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju; umirovljenici – odrezak od mirovine za zadnji mjesec (na uvid i preslika))
  – stradalnici iz Domovinskog rata – rješenje nadležnog tijela o statusu sukladno Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  (original na uvid i preslika)
  – osobe s tjelesnim oštećenjem – rješenje nadležnog tijela o postojanju tjelesnog oštećenja (original na uvid i preslika).
 • Djelomično (50 posto) podmirenje troškova javnoga gradskog prijevoza u 1. tarifnoj zoni grada Rijeke može ostvariti jedan član kućanstva (osim osoba u radnom odnosu i nezaposlenih osoba koje se uredno ne prijavljuju Hrvatskom zavodu za zapošljavanje), čiji ukupni prosječni mjesečni prihod u zadnja tri mjeseca iznosi do 2.000 kuna za jednočlano kućanstvo; do 2.900 kuna za dvočlano kućanstvo; do 3.900 kuna za tročlano kućanstvo; do 5.000 kuna za četveročlano kućanstvo; za kućanstva s više od četiri člana cenzus prihoda za svakog člana povećava se za 700 kuna. Dokumentacija za dokazivanje gradskog uvjeta prihoda:
  – osobna iskaznica (original na uvid ili preslika)
  – potvrde o radnoj aktivnosti i prihodima svih članova kućanstva u zadnja tri mjeseca: zaposleni – izvješće o plaći, tj. obrazac IP ili isplatne liste (original na uvid i preslika); vlasnici obrta – porezno rješenje ili potvrda o visini dohotka; umirovljenici – odresci od mirovine; nezaposleni – ovjeren evidencijski karton Hrvatskog zavoda za zapošljavanje; učenici srednje škole i studenti – potvrda o redovitom školovanju/studiranju; kućanice – potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za osiguranu osobu člana obitelji osiguranika u obveznom zdravstvenom osiguranju; žene na rodiljnom dopustu – potvrda Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o naknadi za vrijeme rodiljnog dopusta; vojne i civilne žrtve rata – rješenje nadležnog tijela o visini opskrbnine (originali na uvid i preslike).

Nema komentara. Budi prvi!

Ostavite Vaš komentar!

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Skip to content