Prijava poreza na dohodak za 2012. godinu

Feb 8, 2013 od     Nema komentara    Objavljeno u: Socijalno-pravna zaštita

Sezona ispunjavanja poreznih prijava upravo traje, a kranji rok predaje je 28. veljače 2013. Ako porezni obveznik iz opravdanih razloga propusti predati prijavu može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i to u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje podnošenja prijave.

kovanice

Prema članku 42. Zakona o porezu na dohodak porezni obveznici koji su obvezni ili žele podnijeti godišnju poreznu prijavu za 2012. godinu, obvezni su je podnijeti po isteku godine, najkasnije do 28. veljače 2013. godine. Ako porezni obveznik iz opravdanih razloga, odnosno razloga za koje nije odgovoran kao što su primjerice boravak na liječenju, elementarne nepogode ili viša sila propusti predati poreznu prijavu (koju je obvezno ili dobrovoljno trebao predati) u zakonskom roku do 28. veljače 2013., može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i to u roku od osam dana od dana kada je prestao razlog koji je uzrokovao propuštanje, odnosno od dana kada je doznao za uzrok.

Primjerice, ako se porezni obveznik nalazi na bolničkom liječenju od 20. siječnja do 11. ožujka 2013. godine, radi čega poreznu prijavu nije podnio do 28. veljače 2013. godine, može do 19. ožujka 2013. godine podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje i istodobno poreznu prijavu. Međutim, po isteku roka od tri mjeseca od propuštenog roka (dakle najkasnije do 31. svibnja 2013. godine) porezni obveznik više ne može podnijeti zahtjev za povrat u prijašnje stanje, osim ako je propuštanje i toga roka bilo uzrokovano višom silom.

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obavijestit će korisnike mirovina o isplaćenim mirovinskim primanjima, koja su dospijevala na isplatu u 2012., te o svotama obračunatoga dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje iz mirovine i svotama plaćenog poreza na mirovine i prireza preko Obavijesti o mirovinskim primanjima za siječanj 2013., koju korisnici primaju u veljači 2013.

Sve detalje o prijavi poreza na dohodak za umirovljenike te opće upute o ispunjavanju obrasca Prijava poreza na dohodak za 2012. godinu pronađite na slijedećim linkovima:

http://www.mirovinsko.hr/default.asp?ID=3020

http://www.24sata.hr/pametnakuna/povrat-poreza-pocinje-sezona-poreznih-prijava-299889

Nema komentara. Budi prvi!

Ostavite Vaš komentar!

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Skip to content