Učenje kineskog jezika

Feb 15, 2018 od     Nema komentara    Objavljeno u: Aktualno, Učenje za 3. dob

 

Poštovani,

na Fakultetu za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, u tijeku su upisi 6. generacije programa cjeloživotnoga obrazovanja baziranih na kineskom jeziku:

Kineski jezik u turizmu za početnike i
– Poslovno komuniciranje na kineskom za početnike.

S obzirom na činjenicu da u strukturi gostiju sve više prevladavaju kineski turisti, u porastu su potrebe turističko – ugostiteljskih kadrova za poznavanjem osnova kineskog jezika. Ovi programi kineskog jezika su nastali sukladno potrebama ove regije orijentirane na turizam i ugostiteljstvo, i sa zahtjevima i potrebama za stručnim usavršavanjem kadrova zaposlenih u gospodarstvu regije, što potvrđuje dosadašnja suradnja s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom udrugom hotelijera i restoratera, Hrvatskom turističkom zajednicom, Gradom Opatijom i Gradom Rijeka.

Svaki program obuhvaća 60 sati nastave. Nastava se izvodi na kineskom jeziku, a jezik poučavanja je engleski jezik. Program je interdisciplinaran jer predviđa usvajanje stranog jezika, pri čemu se, osim usvajanja jezičnih znanja, usvajaju i znanja iz kulturno – povijesne baštine, običaja, baštine turističke destinacije i dr.

Na kraju programa polaže se ispit nakon kojeg polaznik dobiva odgovarajuću potvrdu na hrvatskom jeziku s naznakom ostvarenih 5 ECTS bodova. Oba programa su besplatna za sve polaznike, a prijave se zaprimaju do 05. ožujka 2018. godine.

Po završetku programa polaznici će biti sposobni razumjeti osnovne izraze i fraze koji uključuju pitanja, pozdrave, ispriku itd., isto tako će razumjeti kratke rečenice tipične za svakodnevnu komunikaciju. Moći će čitati kratke dijaloge vezane uz svakodnevne situacije i sudjelovati u njima. Istovremeno će usvojiti osnovna kulturološka obilježja tipična za kinesku kulturu koja se susreću u svakodnevnom životu.

Polaznici Poslovnog komuniciranja bit će sposobni slušati, razumjeti i voditi kratke dijaloge s poslovnim partnerima, čitati i pisati osnovna jednostavna poslovna pisma. Usvojiti će osnove poslovne komunikacije u svrhu izbjegavanja i rješavanja nesporazuma u kineskom poslovnom okruženju.

Za više informacija obratite nam se na mail anita.radnic@fthm.hr ili na telefon 051/294-205.

 

______________________________________________

CENTAR ZA CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE

Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Anita Radnić, mag.oec.
Naselje Ika, Primorska 42, p.p. 97
51410 Opatija
Hrvatska

Tel. 385 51 294 205
Fax. 385 51 294 226
E-mail: anita.radnic@fthm.hr
www.fthm.uniri.hr

Nema komentara. Budi prvi!

Ostavite Vaš komentar!

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Skip to content