Ugovor o darovanju

U nastavku teksta donosimo Vam najvažnije informacije o darovanju te kako Ugovor o darovanju treba izgledati…

Ugovor o darovanju nastaje kad se darovatelj obveže prepustiti obdareniku bez protučinidbe stvar ili imovinsko pravo, a obdarenik to prihvati.

Darovanjem se smatraju također oprost i isplata duga uz dužnikovu suglasnost, a ne smatraju se darovanjem odricanje od nasljedstva, odricanje od prava prije nego je stečeno ili prava koje je sporno, ispunjenje neke moralne obveze i prenošenje na drugoga stvari ili prava s namjerom da ga se obveže na protučinidbu.

Darovati se mogu sadašnje i buduće stvari, prenosiva imovinska prava te sadašnja i

najviše polovina buduće imovine, a ako se želi darovati samo buduća imovina, potrebno je to izrijekom navesti u ugovoru.  Ugovor o darovanju kojim se darovatelj obvezao na povremena davanja prestaje smrću darovatelja, ako iz ugovora ne proizlazi što drugo.

Ugovor o darovanju nekretnine sklapa se u pisanom obliku. Ugovor o darovanju bez prave predaje stvari mora biti sklopljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) privatne isprave.

Odgovornost darovatelja za materijalne i pravne nedostatke-darovatelj ne odgovara za materijalne i pravne nedostatke dara, ali ako je namjerno prešutio nedostatak, dužan je obdareniku nadoknaditi štetu koja mu je odatle nastala. Odgovornosti za štetu nema ako je darovatelj bio u zabludi glede vlasništva stvari ili kad je obdarenik, znajući da je stvar tuđa, prihvatio darovanje.

Zakon o obveznim odnosima poznaje nekoliko vrsta darovanja:

  1. Darovanje s nametom-obvezuje se obdarenika da u korist darovatelja, treće osobe, u javnom ili vlastitom interesu izvrši određenu radnju ili se od nje suzdrži. Pravo zahtijevati ispunjenje nameta ima darovatelj, njegovi nasljednici, te nadležno javno tijelo ako je određeno u javnom interesu. Ako obdarenik ne ispuni namet ni u naknadno ostavljenom primjerenom roku, darovatelj može raskinuti ugovor i zahtijevati povrat dara, osim kada je netko treći stekao pravo zahtijevati ispunjenje nameta.
  2. Nagradno darovanje-darovanjem se smatra i ono koje je učinjeno na ime nagrade, priznanja ili neke zasluge, osim ako je obdarenik otprije imao pravo zahtijevati nagradu. Ako je obdarenik imao pravo na nagradu po osnovi ugovora ili zakona, ne radi se o darovanju, nego naplatnom pravnom poslu.
  3. Uzajamno darovanje-ako je ugovoreno da će obdarenik uzvratiti darom, darovanje postoji samo glede veće vrijednosti dara.
  4. Mješovito darovanje-ako u naplatnom pravnom poslu vrijednost uzajamnih davanja nije jednaka, razlika u vrijednosti smatrat će se darom samo ako je postojala namjera darovanja.
  5. Darovanje za slučaj smrti-ugovor o darovanju koji se ima ispuniti tek poslije smrti darovatelja mora biti sastavljen u obliku javnobilježničkog akta ili ovjerovljene (solemnizirane) isprave.

ODUSTANAK OD DAROVANJA-darovatelj može, sve dok njegova obveza na ispunjenje ne dospije, odustati od ugovora o darovanju, ako se poslije sklapanja ugovora njegovo imovinsko stanje toliko pogorša da bi ispunjenje ugovora ugrozilo njegovo uzdržavanje, odnosno onemogućilo ispunjavanje njegove obveze davanja uzdržavanja.

Darovatelj može opozvati darovanje, i to u  dva slučaja:

-Opoziv zbog osiromašenja darovatelja-darovatelj koji nakon ispunjenja  ugovora o darovanju toliko osiromaši da više nema sredstava za svoje nužno uzdržavanje, a nema ni osobe koja ga je po zakonu dužna uzdržavati, može opozvati darovanje i od obdarenika zahtijevati povrat dara. Darovatelj ne može opozvati darovanje i zahtijevati povrat dara ako se namjerno ili grubom nemarnošću doveo u oskudicu ili ako je od predaje dara proteklo deset godina za nekretnine, odnosno pet godina za pokretnine.

-Opoziv zbog nezahvalnosti-darovatelj može opozvati darovanje zbog grube nezahvalnosti obdarenika, odnosno u slučaju da je obdarenik učinio prema darovatelju ili prema članu njegove uže obitelji neko kazneno djelo ili se teže ogriješio o zakonom utvrđene propise prema darovatelju ili članu njegove obitelji.

Pogledajte primjerak Ugovora o darovanju

 

 

 

 

 

 

 

1 Komentar + Dodajte komentar

  • Kćerci sam poklonio vikendicu s člankom u kom da sve obveze(poreze,i druge obveze) u vezi darovane vikendice ona snosi .Pošto je bilo ročišće ja sam povukao tužbu i ina je potpisala da se slaže jer smo se dogovorili da će platiti navedeno i gledajući presude da primanjem dara s takvom obvezom dajmoprimac gubi spor i kod opčinskog, županijskog vrhovnog i ustavnog suda. Pošto je povučena prijava dali imam pravo na novu tužbu.
    Unaprijed hvala.
    PS Ja još uvijek dobivam od HEP:a opomene za struju.

Ostavite Vaš komentar!

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Skip to content