Ugovor o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju

Pitali ste se koja je razlika između Ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju i kojeg je sigurnije sklopiti?

UGOVOR O DOŽIVOTNOM I DOSMRTNOM UZDRŽAVANJU-osnovne značajke i razlike

Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju uređeni su Zakonom o obveznim odnosima.

Osnovna i najbitnija razlika između Ugovora o doživotnom uzdržavanju i ugovora o dosmrtnom uzdržavanju je trenutak prelaska imovine s primatelja uzdržavanja na davatelja uzdržavanja.

Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećeg (primatelja uzdržavanja-osoba koju se uzdržava) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana se obvezuje da mu daje svu ili dio svoje imovine, ali nakon njegove smrti.

Naime, prilikom sklapanja Ugovora o doživotnom uzdržavanju, sva imovina primatelja uzdržavanja prelazi na davatelja uzdržavanja u trenutku smrti primatelja uzdržavanja. To znači da će se davatelj uzdržavanja moći upisati u zemljišne knjige kao vlasnik nekretnina tek u trenutku smrti osobe s kojom je zaključio takav ugovor, ali prije toga moguća je zabilježba u zemljišnim knjigama, gdje se upisuje da su stranke takav ugovor sklopile, ili u registar ili upisnik ako se radi o pokretninama i to npr. motornim vozilima.

Za razliku od Ugovora o doživotnom uzdržavanju, moguće je sklopiti i Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju.

Ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj uzdržavanja) da će drugu stranu ili trećeg  (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do njegove smrti, a druga strana se obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje imovine. Ključna razlika u odnosu na ugovor o doživotnom uzdržavanju, jest da imovina na davatelja uzdržavanja prelazi u trenutku sklapanja ugovora, dakle još za života primatelja uzdržavanja. Ukoliko se radi o nekretnini, koja u trenutku sklapanja ugovora prelazi na davatelja uzdržavanja, preporučuje se upisati stvarno pravo osobne služnosti stanovanja u koristi primatelja uzdržavanja kako bi on mogao koristiti tu nekretninu do svoje smrti ili eventualnog smještaja u neku ustanovu.

Važno je napomenuti da su i Ugovor  o doživotnom uzdržavanju i Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju naplatni ugovori, što znači da postoji i činidba i protučinidba, te su kao takvi, za razliku od besplatnih ugovora isključeni iz ostavine, odnosno ne  ulaze u ostavinsku masu ostavitelja.

Oblik ugovora o doživotnom  i dosmrtnom uzdržavanju

Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju moraju biti sklopljeni u pisanom obliku (radi sprječavanja mogućnih zlouporaba) i ovjereni od strane nadležnog suda, u obliku javnobilježničkog akta ili solemnizirani kod javnog bilježnika.

Prilikom ovjere takvih ugovora, nadležna osoba dužna je upoznati stranke sa sadržajem takvih ugovora, odnosno što ti ugovori podrazumijevaju, te  s  njihovim posljedicama. Najčešće je to briga o primatelju uzdržavanja koja podrazumijeva zadovoljavanje osnovnih životnih potreba, kao što je održavanje higijene, osiguravanje potrebne odjeće i obuće, osiguravanje smještaja, sahrana primatelja uzdržavanja i slično.

Danas sve veći broj ljudi poseže za sklapanjem ugovora o doživotnom uzdržavanju jer ga smatraju sigurnijim za sebe i svoju imovinu, odnosno to je najveća zaštita primatelja uzdržavanja, međutim, nema potrebe ukidanja ni ugovora dosmrtnog uzdržavanja ako su obje strane, i primatelj i davatelj uzdržavanja, u redu, s korektnim, časnim namjerama. Tada su i ugovor o doživotnom i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju dobra osnova da se ispune međusobne obveze i prava.

Nema komentara. Budi prvi!

Ostavite Vaš komentar!

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Skip to content