Voditelj projekta ESF- Učim.Hodam.Osjećam.- UP.04.2.1.11.0094

Apr 26, 2022 od     Nema komentara    Objavljeno u: Aktualno

Oglas za radno mjesto na određeno vrijeme. Rok prijave 3.5.2022.godine

 

Natječaj za radno mjesto Voditelja projekta u okviru programa Europskog socijalnog fonda – Jačanje kapaciteta OCD-a za odgovaranje na potreba lokalne zajednice. UP.04.2.1.11 Operativni program „Učinkoviti potencijali“ 2014.-2020.

 

Radno mjesto

Vrsta zaposlenja: Na određeno, 11 mjeseci

Radno vrijeme: Nepuno radno vrijeme (4 sata)

Način rada: Smjena prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 26.4.2022.

Natječaj vrijedi do: 3.5.2022.

 

Opis radnog mjesta i zadataka

Razina obrazovanja: Fakultet, akademija,, magisterij, doktorat

Radno iskustvo: 1 godinu

Ostale informacije:

Opis poslova:

 • Koordinacija projektnog tima i nadzor provedbe projektnih aktivnosti
 • Nadzor administrativno-financijskog praćenja projekta
 • Priprema i provedba postupka nabave i ugovaranje
 • Osiguravanje revizijskog traga
 • Osiguranje vidljivosti projekta
 • Izvještavanje i komunikacija s provedbenim tijelima
 • Izrada završnog izvješća 

 

Uvjeti:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij (VSS) 
 • Poznavanje rada na računalu, Office paket
 • Znanje engleskog jezika
 • Vođenje, administriranje i provedba projekata, naglasak na EU projekte
 • Razvijene komunikacijske i organizacijske vještine

 

Prednosti:

 • Radno iskustvo u organizacijama civilnog društva
 • Visoka informatička pismenost
 • Poznavanje medija i rada na društvenim mrežama te stvaranje internetskog sadržaja
 • Sposobnost usmenog i pismenog izražavanja na hrvatskom i engleskom jeziku
 • Samostalnost u obavljanju poslova
 • Sposobnost rada u timu
 • Vještine planiranja i organizacije
 • Empatičnost prema starijoj populaciji
 • Proaktivnost i poduzetnost

 

U prijavi na natječaj pristupnici trebaju navesti osobne podatke: ime i prezime, datum rođenja, adresu stanovanja, broj telefona, e-adresu, naziva radnog mjesta na koje se prijavljuju.

 

Uz prijavu na natječaj potrebno je priložiti:

 • Životopis
 • Dokaz o traženoj stručnoj spremi(diplome/svjedodžbe)
 • Elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu i/ili dokaz o radu na projektu (ugovor, potvrda ili drugi dokaz)
 • Presliku osobne iskaznice ili domovnice
 • Ostale potvrde o zadovoljavanju uvjeta/prednosti za radno mjesto (preslike ugovora o radu, certifikati, svjedodžbe, odnosno odgovarajuće dokaze kojima se dokazuje zadovoljavanje uvjeta/prednosti za navedeno radno mjesto)

 

Matica zadržava pravo provođenja provjere znanja, vještina i sposobnosti intervjuom ili praktičnim testiranjem pristupnika. U slučaju provedbe navedenih provjera pristupnici su im obvezni pristupiti, u protivnom će se smatrati da su odustali od prijave na natječaj.

 

Rok za podnošenje prijava je 3.5.2022. godine.

Prijave s prilozima podnose se isključivo putem e-mail adrese: penzici.ri@gmail.com

Iznimno je moguće prijavu podnijeti osobno u sjedište Matice na adresi Kružna 5, Rijeka, radnim danom od 8,00-11,00 sati.

Nepotpune i nepravovremene prijave se neće razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obavješteni u zakonskom roku.

Matica zadržava pravo ne donijeti odluku o odabiru kandidata bez posebnog obrazloženja.

Nema komentara. Budi prvi!

Ostavite Vaš komentar!

Napomena: polja označena zvjezdicom (*) su obvezna.

Skip to content